One-stop Electronic Manufacturing Services, hjälper dig att enkelt uppnå dina elektroniska produkter från PCB & PCBA

AS6081 teststandard

Provning och inspektion

Minsta provstorlek

nivå

 

 

Batchmängden är inte mindre än 200 stycken

Satskvantitet: 1-199 stycken (se not 1)

 

Nödvändigt test

 

 

En nivå

Kontraktstext och inkapsling

 

 

A1

Kontraktstext och förpackningsinspektion (4.2.6.4.1) (icke-förstörande)

Allt

Allt

 

Besiktning av utseende

 

 

A2

a.Totalt (4.2.6.4.2.1) (icke-förstörande)

Allt

Allt

 

b.Detaljer (4.2.6.4.2.2) (icke-förstörande)

122 stycken

122 stycken eller alla (satskvantitet mindre än 122 stycken)

 

Omskrivning och renovering (förlust)

Se not 2

Se not 2

A3

Lösningsmedelstest för typning (4.2.6.4.3A) (förlustig)

3 bitar

3 bitar

 

Lösningsmedelstest för renovering (4.2.6.4.3B) (förluster)

3 bitar

3 bitar

 

Röntgendetektering

 

 

A4

Röntgendetektering (4.2.6.4.4) (icke-förstörande)

45 stycken

45 stycken eller alla (satskvantitet mindre än 45 stycken)

 

Blydetektering (XRF eller EDS/EDX)

Se not 3

Se not 3

A5

XRF (förlustfri) eller EDS/EDX (förlust) (4.2.6.4.5) (bilaga C.1)

3 bitar

3 bitar

 

Öppet lock intern analys (förlustig)

Se not 6

Se not 6

A6

Öppen lucka (4.2.6.4.6) (förlustig)

3 bitar

3 bitar

 

Ytterligare testning (överenskommen av både företag och kund)

 

 

 

Omskrivning och renovering (förlust)

Se not 2

Se not 2

A3 alternativ

Svepelektronmikroskopi (4.2.6.4.3C) (förlustig)

3 bitar

3 bitar

 

Ytkvantitativ analys (4.2.6.4.3D) (icke-förstörande)

5 delar

5 delar

 

Test av värme

 

 

B nivå

Termisk cykeltest (bilaga C.2)

Allt

Allt

 

Test av elektriska egenskaper

 

 

C nivå

Elektrisk provning (bilaga C.3)

116 stycken

Allt

 

Åldringstest

 

 

D nivå

Inbränningstestning (före och efter testning) (bilaga C.4)

45 stycken

45 stycken eller alla (satskvantitet mindre än 45 stycken)

 

Bekräftelse av täthet (minsta läckagefrekvens och maximal läckagehastighet)

 

 

E nivå

Bekräftelse av täthet (minsta och maximala läckagehastighet) (bilaga C.5)

Allt

Allt

 

Akustisk scanningstest

 

 

F nivå

Akustiskt scanningsmikroskop (bilaga C.6)

Enligt regel

Enligt regel

 

Övrig

 

 

G nivå

Övriga provningar och besiktningar

Enligt regel

Enligt regel

 

Anmärkningar:

1. För partier på mindre än 10 stycken kan Cognizant Engineers, efter eget gottfinnande, minska provstorleken för det "förlustiga" testet till 1 stycke, med förbehåll för kvaliteten på testet och kundens medgivande.

2. Prover för omtypning och renoveringstestning kan väljas från partiet för "Utseendetestning - detaljtestning".

3. Blytestprover kan väljas från partiet för "Utseendetest - Detaljtest".

4. Prover med öppet lock kan väljas från den batch som genomgår "Retyping and Refurbishing Test".