One-stop Electronic Manufacturing Services, hjälper dig att enkelt uppnå dina elektroniska produkter från PCB & PCBA

DIP-plugg för PCBA-kretskort med hög precision

Högprecision PCBA kretskort DIP plug-in selektiv våglödning svetsdesign bör följa kraven!

I den traditionella elektroniska sammansättningsprocessen används i allmänhet vågsvetsteknik för svetsning av tryckta komponenter med perforerade insatselement (PTH).

strfgd (1)
strfgd (2)

DIP-våglödning har många nackdelar:

1. SMD-komponenter med hög densitet och fin stigning kan inte fördelas på svetsytan;

2. Det finns många överbryggande och saknade lödningar;

3.Flux måste sprutas;den tryckta kortet är skevt och deformeras av en stor termisk chock.

Eftersom den nuvarande kretsens täthet blir högre och högre, är det oundvikligt att SMD-komponenter med fin stigning kommer att fördelas på lödytan.Den traditionella våglödningsprocessen har varit maktlös för att göra detta.I allmänhet kan SMD-komponenterna på lödytan endast återflödeslödas separat., och sedan manuellt reparera de återstående plug-in lödfogarna, men det finns ett problem med dålig lödfogskvalitet.

strfgd (3)
strfgd (4)

Eftersom lödning av genomgående hålkomponenter (särskilt komponenter med stor kapacitet eller findelning) blir allt svårare, särskilt för produkter med blyfria och höga krav på tillförlitlighet, kan lödkvaliteten för manuell lödning inte längre uppfylla hög kvalitet elektrisk utrustning.Enligt produktionskraven kan våglödning inte helt uppfylla produktionen och appliceringen av små partier och flera sorter i specifik användning.Tillämpningen av selektiv våglödning har utvecklats snabbt de senaste åren.

För PCBA-kretskort med endast THT-perforerade komponenter, eftersom våglödningsteknik fortfarande är den mest effektiva bearbetningsmetoden för närvarande, är det inte nödvändigt att ersätta våglödning med selektiv lödning, vilket är mycket viktigt.Selektiv lödning är dock väsentlig för blandade teknikkort och, beroende på vilken typ av munstycke som används, kan våglödningstekniker replikeras på ett elegant sätt.

Det finns två olika processer för selektiv lödning: draglödning och dopplödning.

Den selektiva draglödningsprocessen görs på en enda liten spetslodvåg.Draglödningsprocessen är lämplig för lödning på mycket trånga utrymmen på kretskortet.Till exempel: individuella lödfogar eller stift, en enda rad stift kan dras och lödas.

strfgd (5)

Selektiv våglödningsteknik är en nyutvecklad teknik inom SMT-teknik, och dess utseende uppfyller till stor del monteringskraven för högdensitet och olika blandade PCB-kort.Selektiv våglödning har fördelarna med oberoende inställning av lödfogsparametrar, mindre termisk chock till PCB, mindre flödessprutning och stark lödningspålitlighet.Det håller gradvis på att bli en oumbärlig lödteknik för komplexa PCB.

strfgd (6)

Som vi alla vet bestämmer PCBA-kretskortets designsteg 80% av tillverkningskostnaden för produkten.Likaså är många kvalitetsegenskaper fasta vid designtillfället.Därför är det mycket viktigt att fullt ut överväga tillverkningsfaktorer i designprocessen för PCB-kretskort.

En bra DFM är ett viktigt sätt för tillverkare av PCBA-monteringskomponenter att minska tillverkningsfel, förenkla tillverkningsprocessen, förkorta tillverkningscykeln, minska tillverkningskostnaderna, optimera kvalitetskontroll, förbättra produktmarknadens konkurrenskraft och förbättra produktens tillförlitlighet och hållbarhet.Det kan göra det möjligt för företag att få de bästa fördelarna med minsta investeringar och uppnå dubbelt så mycket resultat med halva ansträngningen.

strfgd (7)

Utvecklingen av ytmonteringskomponenter till idag kräver att SMT-ingenjörer inte bara är skickliga inom kretskortsdesignteknik, utan också har en djupgående förståelse och rik praktisk erfarenhet av SMT-teknik.Eftersom en designer som inte förstår flödesegenskaperna hos lödpasta och lod ofta är svår att förstå orsakerna och principerna för överbryggning, tippning, gravsten, wicking etc., och det är svårt att arbeta hårt för att utforma kuddmönstret rimligt.Det är svårt att hantera olika designfrågor utifrån perspektiven designens tillverkningsbarhet, testbarhet och kostnads- och kostnadsreduktion.En perfekt designad lösning kommer att kosta mycket tillverknings- och testkostnader om DFM och DFT (design för detekterbarhet) är dåliga.